Falla: La Vida breve

Manuel de Falla

La Vida breve

G. 39 • “The Short Life”

All 207 recorded versions

Done