Stefano Grondona performs Takemitsu: Mori no naka de

Done