Zoran Dukic performs Takemitsu: Mori no naka de

Done