Olga Pudova, Dmitriy Dmitrienko, L.G.Zykina State academic Russian folk ensemble "Rossiya" perform Rachmaninov: 12 Songs

Olga Pudova, Dmitriy Dmitrienko, L.G.Zykina State academic Russian folk ensemble "Rossiya"

perform

12 Songs

by Sergey Rachmaninov

As featured onZdes Khorosho

About this recording

  • Sergey Rachmaninov

    Composer

  • Olga Pudova (Soprano)

  • L.G.Zykina State academic Russian folk ensemble "Rossiya" (Ensemble)

  • Dmitriy Dmitrienko (Conductor)

As featured on

Done