Elena Obraztsova|Vazha Chachava, Muslim Magomayev|Irina Arkhipova|Evgeny Nesterenko perform Tchaikovsky: 6 Songs, Op. 25

Elena Obraztsova|Vazha Chachava, Muslim Magomayev|Irina Arkhipova|Evgeny Nesterenko

perform

6 Songs

by Pyotr Ilyich Tchaikovsky

As featured onTchaikovsky: Romances

About this recording

Done