Ekkehard Wolk Trio performs Eisler: Das Einheitsfrontlied

About this recording

As featured on

Done