Richard Bonynge, English Chamber Orchestra perform Händel: Solomon, HWV67

Done