Göteborg Wind Orchestra, Jerker Johansson perform Bellman: Fjäriln vingad syns på Haga

Done