Millenarium performs G. Faidit: Fortz causa es que tot lo major dan

Done